CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Công ty Cổ Phần In Nhãn Hàng An Lạc cam kết cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ nhãn hàng hoàn thiện, thường xuyên cải tiến để luôn thỏa mãn sự mong đợi của bạn hàng.

Mục Tiêu Chất Lượng

An Lạc thỏa mãn bạn hàng theo 5 mục tiêu chính:

- Chất lượng ổn định

- Giao hàng đúng hạn

- Dịch vụ hoàn thiện

- Cải tiến thường xuyên

- Cạnh tranh hiệu quả

Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP – Enterprise Resource Planning) giúp nâng cao năng suất tổng thể và làm đòn bẩy quản lý chất lượng, cụ thể:

- Sắp xếp chuỗi cung ứng từ thu mua, quy trình đặt mua hàng từ bạn hàng, sản xuất và tồn kho.

- Hoàn thành công việc đúng thời hạn với sự giám sát tốt hơn.

- Cải thiện dịch vụ khách hàng khi đưa ra quyết định nhanh chóng bằng báo cáo và phân tích dễ sử dụng.

- Kiểm soát được nguồn tài nguyên, dòng tiền và kế toán.

ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng

Thể hiện khả năng của AL có thể cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu của bạn hàng, các quy định và pháp luật hiện hành.

Gia tăng sự thỏa mãn của bạn hàng thông qua ứng dụng hệ thống hiệu quả bao gồm các quy trình nhằm cải tiến liên tục cho hệ thống và đảm bảo đáp ứng nhu cầu của bạn hàng, các quy định pháp luật hiện hành.

ISO 14001:2015 Hệ thống quản lý môi trường

Trên tinh thần “CẢI THIỆN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”, chúng tôi cam kết xây dựng, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 dựa trên những nguyên tắc cơ bản sau đây:

- Tuân thủ triệt để các qui định pháp luật và các yêu cầu khác liên quan đến các khía cạnh môi trường công ty.

- Luôn xem xét cải tiến trong mọi hoạt động, tích cự triển khai các mục tiêu và chương trình cải tiến nhằm hoàn thiện hệ thống môi trường.

- Bảo vệ môi trường bằng cách kiểm soát tốt vấn đề chất thải, tài nguyên và sự cố môi trường thông qua thực hiện các biện pháp kiểm soát điều hành thích hợp và giám sát có hiệu quả.

- Tăng cường công tác đào tạo và thông tin môi trường đến nhân viên trong công ty và các bên liên quan, đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu của hệ thông quản lý môi trường.

- An Lạc mong muốn góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng tốt hơn.

5s

Sắp xếp nơi làm việc để hạn chế lãng phí (thời gian, nguồn lực và con người) chính là kết quả của nơi làm việc được sắp xếp kém.

TPM (Total Productive Mainternance) - Bảo trì năng suất toàn diện

Bảo trì chủ động và phòng ngừa để tối đa hóa thời gian hoạt động của thiết bị.

Phân tích nguyên nhân gốc rễ Đảm bảo vấn đề được thực sự loại bỏ bằng cách giải quyết đúng nguyên nhân gốc rễ của vấn đề sau khi trả lời câu hỏi tại sao năm lần để khám phá các vấn đề tiềm ẩn thật sự.

KPI (Key Performance Indicator) – Chỉ số đo lường hiệu suất công việc

Công việc được thiết kế theo số liệu để theo dõi và khuyến khích sự tiến bộ của nhân viên hướng tới mục tiêu quan trọng của An Lạc.

CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ BẠN HÀNG

Yêu cầu dịch vụ bạn hàng:

Thông tin giải đáp cho bạn hàng trong thời gian nhanh nhất nhằm thỏa mãn yêu cầu bạn hàng.

Kế hoạch bảo mật thông tin của bạn hàng đối với những mặt hàng lần đầu tung ra thị trường hoặc những chương trình khuyến mãi.

Quản trị rủi ro

Kế hoạch dự phòng, đảm bảo sản xuất nhằm đề phòng, ứng phó, khôi phục hoạt động trước các sự kiện xảy ra ngoài dự kiến hoặc bất khả kháng để đảm bảo việc giao hàng cho bạn hàng.

001505111
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All
3477
3244
11601
44656
161208
1505111
Your IP: 35.174.62.162
Server Time: 2024-04-17 13:30:34